Azure Files Management using PowerShell

By | 25 September 2017

Merhaba, bu bölümde Azure file storage üzerinde powershell ile belli başlı işlemleri yapıp genel yapısı hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Tabi bunlardan önce AzureRM powershell modülünün yüklü olduğundan emin olmanız gerekir.

Öncelikle storage üzerinde işlem yapabilmek için storage context’ini bir değişkene atamamız gerekir. Bu amaçla ilk olarak aşağıdaki komutu çalıştıralım.

Storage’a ait cortext’i elde ettikten sonra artık storage üzerinde işlemlere başlayabiliriz.

Öncelikle file storage ile ilgili işlem yapacağımız için ilk olarak bir fileshare oluşturalım.

Komutun ardından kontrol ettiğinizde file share’in oluştuğunu görebilirsiniz.

Burada file share’e vereceğiniz ismin küçük harfle yazıldığından emin olun. Aksi halde aşağıdaki gibi hata alırsınız.

Şimdi oluşturduğumuz file share içerisine bir dizin oluşturalım. Bu amaçla aşağıdaki komutu çalıştırmamız yeterli olacaktır.

Komutun ardından dizinin başarılı şekilde oluştuğunu powershell konsolunda görebilirsiniz.

Şimdi oluşturulan directory içerisine örnek bir dosya upload edelim.

Bu işlemin ardından belirtilen dizine belirtilen local dosyanın upload işlemi yapılmış olur.

Şimdi directory içerisindeki dosyaları listelemek için aşağıdaki komutu çalıştırıp dosyanın upload edilip edilmediğini görüntüleyelim.

Burada dikkat edilecek nokta şudur. Get-AzureStorageFile –share $fileshare ile öncelikle root dizin içerisindeki dosya ve dizinler görüntülenir. Ardından alt dizindeki dosyaları listelemek için Get-azurestoragefile komutu pipe’tan sonra tekrar kullanılır.

Şimdi de son olarak bir file share’den diğerine dosya kopyalama işleminin nasıl olduğuna bakalım.

Şimdi ikinci bir fileshare ve onun içerisine yeni bir dizin oluşturup, kopyalamış olduğumuz dosyayı bu yeni dizine kopyalayalım. Bu amaçla aşağıdaki komutu çalıştıralım.

#Aynı storage account içerisinde farklı bir share’e dosya kopyalama

Komutun ardından dosyanın kopyası bizim belirlediğimiz isimde yeni dizine kopyalanacaktır.

Aynı kopyalama işlemini blob storage üzerinden de yapabilirsiniz. Blob storage üzerinde herhangi bir container’daki herhangi bir blob dosyayı aynı komutu kullanarak kopyalayabilirsiniz.

Genel olarak share oluşturma, dizin oluşturma, dizine local dosya upload etme, dizin içerisindeki dosyaları listeleme ve dosya kopyalama işlemlerinden bahsetmiş olduk.

Umarım herkes için faydalı olmuştur.

Bir sonraki makalede görüşmek üzere.

Fırat

Leave a Reply