Azure SQL VM Iaas Extension – Auto Backup with PowerShell – Part 3

By | 07 March 2018

Merhaba,

Bir önceki bölümde Azure SQL Iaas Extension’a ilişkin kurulum konusunu ele almıştım. Bu bölümde de bu extension’ı kullarak SQL Server için otomatik backup özelliğininnasıl yapılandırılacağını anlatacağım. Umarım faydalı bir makale olur.

Otomatik backup konfgürasyonunu yapmadan önce extension’ın düzgün şekilde konfigüre edilmiş olduğunu Azure Portal üzerinden yada powershell komutunu kullanarak doğrulayabilirsiniz.

Azure portal üzerinde extensions bölümüne geldiğinizde SQLIaasExtension’ı seçerek extension’ın durumunu kontrol edebilirsiniz.

Resim – 1

Eğer Provisioning succeeded yazıyor ise herşey yolunda demektir.

Şimdi kullanacağımız komutlarda bahsi geçen terimleri temel olarak açıklayıp komutlar ile devam edelim.

Azure SQL Backup’ın iki versiyonu bulunmaktadır. Bu versiyonlar yüklü olan SQL Server versiyonuna göre değişiklik gösterir. Eğer VM üzerinde SQL Server 2016 kurulu ise V2 backup extension kullanılacaktır. SQL Server 2014 için ise V1 extension kullanılacaktır.

#Autobackup etkinleştirecek VM bilgilerini değişkene atama.

Resim – 2

Burada bahsi geçen bir kaç değişkeni açıklayalım.

  • RetentionPeriodInDays : Backup’ın tutulacağı süre.
  • BackupSystemDbs : Bu ayar etkinleştirildiğinde Master,MSDB ve Model gibi sistem database’lerinin backup’ı da alınır. Master için log backup alınmaz.
  • BackupScheduleType : Default olarak backup schedule log’un büyümesine göre otomatik olarak belirlenir. Bu ayar manuel olarak ayarlanırsa backup kullanıcının belirlediği schedule’a göre yapılır.
  • FullBackupFrequency : Full backup’ın alınacağı frekans belirlenir. (Günlük yada haftalık) Burada weekly seçilmesi iyi olabilir. Çünkü bütün backup’ların alınması bir günden uzun sürebilir.
  • FullBackupStartHour : Belirlenen günde backup’ın başlayacağı zaman.
  • FullBackupWindowInHours : Full backup için belirlenen zaman aralığı.
  • LogBackupFrequencyInMinutes : Log backup’ın frekansı.

Bu açıklamaların ardından autobackup için hazırladığımız config’i kullanarak extension’ı konfigüre edebiliriz. Bunun için VM ismi, resource groubu ve hazırlanan Autobackupsettings’ini değişken olarak vermek yeterli olacaktır.

Set-AzureRmVMSqlServerExtension -AutoBackupSettings $autobackupconfig -VMName $vmname -ResourceGroupName $resourcegroupname

Resim – 3

Konfigürasyonu doğrulamak için de extension’I get edip, autobackupsettings’ini sorgulayabiliriz.

#Konfigürasyonu doğrulama

(Get-AzureRmVMSqlServerExtension -VMName $vmname -ResourceGroupName $resourcegroupname).AutoBackupSettings

Resim – 4

Konfigürasyonu bu şekilde tamamlamış olduk.

Umarm faydalı bir makale olmuştur. SQL kullandığınız azure vm’leriniz için oldukça faydalı olacağına eminim.

Scriptin bütün hali aşağıdaki gibidir;

Bir sonraki makalede görüşmek üzere.

Kaynak : https://docs.microsoft.com/en-us/azure/virtual-machines/windows/sql/virtual-machines-windows-sql-server-iaas-overview

Kaynak : https://docs.microsoft.com/en-us/azure/virtual-machines/windows/sql/virtual-machines-windows-sql-automated-backup-v2

Fırat

Leave a Reply