How to access Kubernetes dashboard that runs on AKS

By | 29 March 2020

Kubernetes ile beraber basic operasyonları yönetebileceğiniz bir dashboard gelir. Bu dashboard ile basit anlamda cluster’a ait sağlık durumlarını görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca service objeleri oluşturup deployey edebilir ve var olan uygulamalarınızı düzenleyebilirsiniz.

Cloud üzerinde yönetilen bir servis olarak Kubernetes’I kullandığınızda bu dashboard’a erişmek için birkaç konfigürasyon yapmanız gerekir. Bunun sebebi dashboard’un local host üzerinden yayın yapmasıdır. Bu sebeple bizim bazı port mapping ve yönlendirmeler ile bu dashboard’a erişmemiz gerekir.

Kubernetes Dashboard Azure Kubernetes mimarisinde kurulu olarak gelir. Bu sebeple herhangi bir kurulum yapmaya gerek yoktur. Sadece erişim için aşağıdaki komut kullanılarak development sistem ve Kubernetes API arasında bir proxy oluşturulması gerekir.

az aks browse –resource-group myResourceGroup –name myAKSCluster

Tabi dikkat edilmesi gereken bir durum daha vardır. Eğer Kubernetes cluster’ınızda RBAC etkinleştirilmişse Kubernetes-dashboard service account’una bazı ek yetkiler verilmesi gerekir. Gerekli role binding için aşağıdaki komutu çalıştırmanız yeterli olacaktır.

kubectl create clusterrolebinding kubernetes-dashboard –clusterrole=cluster-admin –serviceaccount=kube-system:kubernetes-dashboard

Bu işlemin ardından browse komutu ile cli üzerinde elde ettiğinizurl’I kullanım cluster’a erişebilirsiniz.

Yukarıda görüldüğü gibi browse komutu sonucunda sistem gerekli proxy ayarlarını yapar. Verilen URL browser üzerinde ziyaret edildiğinde dashboard’a erişim gerçekleştirilir.

Portala eriştikten sonra Cluster’ınızın durumunu kolaylıkla monitor edebilirsiniz. Bunun yanında sağ üst köşede bulunan “Create” seçeneğini kullanarak yaml file olarak yada aşağıdaki gibi gui kullanarak cluster üzerinde uygulama oluşturabilirsiniz.

Yukarıdaki gibi örnek bir uygulama için gerekli parametreleri verdikten sonra deploy butonuna bastığınızda ilgili resource’lar aşağıdaki gibi oluşturulacaktır. Bu sırada deployment işlemini dashboard üzerinde takip edebilirsiniz.

İşlemlerin ardından deployment ve buna bağlı service aşağıdaki gibi görünecektir.

Ilgili external endpoint’e browser üzerinden eriştiğinizde pod’larınızın 2 adet olarak service arkasında sağlıklı şekilde çalıştığı görülecektir.

AKS mimarisinde Kubernetes Dashboard’a nasıl erişebileceğinizden bahsetmiş olduk.

Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.

Kaynak: https://docs.microsoft.com/en-us/azure/aks/kubernetes-dashboard

Fırat

Leave a Reply