Managing Azure VM Storage Profile Using Powershell

By | 10 September 2017

Merhaba, daha önceki makalelerimde PowerShell ile Azure networking bileşenlerini nasıl yöneteceğinizden bahsetmiştim. Bu bölümde de Azure resource manager mimarisindeki VM’lerin storage profillerinden bahsedeceğim.

Bu konuları ele almamın nedeni oluşturulacak raporlar yada dahsboard’larda gerekli olan dataların nasıl elde edileceğini göstermektir. Böylece kolaylıkla bunları fonksiyon haline getirip istediğiniz dataları kolaylıkla çekebilirsiniz.

Öncelikle storage bilgisini alacağımız VM’i get edip bir değişkene atayalım.

Ardından değişkeni kontrol ettiğimizde CM’e ilişkin aşağıdaki bilgiler konsola yansıyacaktır. Storage ile alakalı olarak bizi ilgilendiren property StorageProfile’dir. Aşağıdaki resimde de görüleceği gibi Bu property’yi kullanarak VM’e ait imaj bilgisi, OSDisk bilgisi ve datadisk bilgisi gibi özellikler elde edebiliriz.

VM’e ait storage profili altında Datadisk,ImageReferance ve OSDisk alt property’leri bulunmaktadır. Şimdi bunları ayrı ayrı inceleyelim.

Atadığımız değişkende sotrage profilini seçip ardından Datadisk property’sini seçelim.

Datadisks property’sini seçip komutu çalıştırdığımızda oluşan çıktı aşağıdaki gibidir.

Bu çıktıyı incelediğinizde VM’e takılmış olan data diski hakkında ayrıntılı bilgi elde ederiz. SoruceImage ve VirtualHardDisk sekmelerinin boş olmasının sebebi diski managed disk olarak eklemiş olmam ve herhangi bir source vhd’den diski oluşturmamış olmamdan dolayıdır.

VM’in size’ına bağlı olarak eklenebilecek maksimum datadisk sayısını ve eklenmiş olan mevcut datadisk sayısını görüntülemek için Capacity ve Count property’leri kullanılabilir.

İkinci olarak VM’in OS diski hakkında bilgi almak için OSDisk property’si kullanılır. OSDisk property’si aşağıdaki resimde göründüğü gibi diske ilişkin oldukça fazla bilgi verir. Yine bu diskte managed disk olduğu için vhd tabı boş gelmektedir.

ImageReference property’si de VM’in oluşturulduğu hazır imaj hakkında oldukça geniş bilgi vermektedir.

Storage profile’ı altındaki tüm bu bilgiler powershell ile kolaylıkla elde edilebilir. Hatta bir fonksiyon altında tüm bu bilgiler birleştirilip istenilen veriler kolaylıkla çekilebilir.

AzureRM powershell’in disk tarafı çok karışık değil. Network tarafı biraz daha karışıktı. Bir sonraki bölümde hardware profile’ı ele alacağım.

Görüşmek üzere.

Fırat

Leave a Reply