Windows Powershell – Bölüm 13 – Formatting Part I

By | 31 December 2016

Serinin bu bölümünde obje property’lerine ait çıktıların nasıl formatlanabileceği üzerinde duracağım. Umarım faydalı bir makale olur.

Bir önceki makale için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

Bölüm 12 – PSDrives

Default Formatting:

Powershell mimarisinde komut çıktıları varsayılan olarak konsol üzerinde listelenir. Bu listeleme yapılırken obje tipleri için belirlenen varsayılan view tipleri kullanılır.

Bu view tipleri bir XML dosyada tanımlanmıştır. Bu dosyalar bir kaçtane olabilir, hatta 3rth pary’ler kendi view tiplerini de ekleyebilirler.

Eğer objeler herhangi bir tanımlanmış view’e sahip değilse bir property set’e sahiptir. Bu property’ler bu set içerisinde görüntülenir. Obje 5 yada daha fazla property’e sahipse bu set içerisinde liste olarak görüntülenir, daha az ise tablo olarak görüntülenir.

Objeler herhangi bir önceden tanımlanmış property set’e sahip değilse, bütün property’ler listelenirler. Eğer 5 property’den fazla ise liste olarak, az ise tablo olarak görüntülenirler.

Belirli objeler için view ve property set’ler özel olarak tanımlanabilir. Böylece belirli objeler için varsayılan görüntülenme biçimi değiştirilebilir. Bunun için Update- FormatData ve Update-TypeData cmdlet’leri kullanılır.

Şimdi objelere ait property’leri komut çıktılarında değişik biçimlerde listelemek için kullanılan komutları inceleyelim.

Format-Wide

Format-Wide komutu pipe’dan sonra kullanılarak komut çıktısı geniş bir liste olarak dönüştürülür. Format-Wide komutu çıktısı iki kolondan oluşur ve objeye ait Name property’sini listeler.

-column parametresi kullanılarak listelenecek kolon sayısı belirlenebilir.

Yada –autosize ile sığabilecek kolon sayısı otomatik olarak ayarlanabilir.

-Property parametresi ile de name property’si yerine listelenmesi istenilen belirli bir property yazılabilir.

Format-List

Format-List komutu ile obje’lere ait property’ler liste formatında listelenir.

Format-List komutunun ardından belirli bir parametre belirtilmezse, ve obje varsayılan property set’e sahipse komut çıktısında objeye ait varsayılan parametreler listelenecektir. Varsayılan property set belirtilmemişse bütün property’ler listelenecektir.

Format-List komutu FL alias’ına sahiptir.

Komut kullanılırken –property parametresi kullanılarak komut çıktısı düzenlenebilir. Listelenecek property’ler virgül ile ayrılarak yazılabilir. Yada * kullanılarak tüm property’ler komut çıktısında listelenebilir.

Örnek komut çıktıları aşağıdaki gibidir.

Format Tables:

Format-Table komutu ile çalıştırılan komuta ait çıktıda objeye ait parametreler kolonlar halinde listelenir.

Format-Table komutu FT alias’ına sahiptir.

Format-Table komutu varsayılan olarak objeye ait önceden tanımlanmış property set’leri listeler.

Komut otomatik olarak kolonların arasını eşit uzaklıkta tutar.

-Property parametresi kullanılarak komut çıktısı düzenlenebilir. Bu parametre ile listelenecek obje property’leri aralarına virgül konularak belirtilir. Eğer objeye ait tüm property’ler listelenmek isteniyorsa parametreye değişken olarak * verilmesi gerekir.

-Autosize parametresi ile kullanılarak kolonlar arasındaki ek boşluklar giderilir.

-Wrap parametresi ile kolona ait parametre birkaç satırda kolon içerisine yazılır. Colona ait verinin kesilmemiş olduğu doğrulanır.

Basit anlamı ile powershell komutlarına ait çıktılar bu şekilde formatlanır. Ancak format-table komutu kullanılarak kolonlu halde listelenen obje parametrelerine ait değerler yapılan bazı işlemler ile manipüle edilebilir. Bir sonraki bölümde bu konulara değiniyor olacağım.

Görüşmek Üzere.

Fırat

Leave a Reply