Windows Powershell – Bölüm 2 – Sorting and Measuring

By | 08 December 2016

Powershell serisine pipeline nedir ile başlamıştık. İlgili makaleye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Bölüm 1

Bu bölümde sort ve measure komutları ile devam edeceğim.

Bazı powershell komutları çıktılarını belirli bir sırada verirler. Bu genelde name property’sine göre alfabetik olarak sıralamadır. (Get-Process, Get-Service)

Bazıları ise çıktılarını zamana göre sıralarlar. (Get-Eventlog)

Bazen defaultta gelen bu sıralama kuralları yerine farklı şekilde sıralama istenebilir. Bu gibi durumlarda Sort-Object komutu kullanılması gerekir.(Bu komutun kısaltılmış hali Sort olarak kullanılabilir)

Sort komutu bir yada daha fazla property ismine göre çıktıları sıralayabilir. Default olarak artan şekilde sıralama yapar. Eğer tam tersi bir sıralama istenirse –Descending parametresinin kullanılması gerekir.

Eğer sort komutu ile birlikte birden çok parametre kullanılırsa, sıralama önce ilk parametreye göre,sonra ikinci ve diğer parametrelere göre yapılır.

Tek bir komut içerisinde bir parametre artan değere göre diğer  parametre azalan değere göre sıralanamaz.

image001

Kod kısaltılarak yazıldığında da aynı sonuç elde edilir.

image002

İki property’e göre aşağıdaki gibi sıralama yapılabilir.

image003

 

Default olarak string property’lerin sıralanmasında string’in büyük yada küçük harfli olmasına bakılmaz. Sort-Object komutu ile belirli sıralama kuralları ve diğer opsiyonlar kullanılarak case-sensitive sıralama yapılabilir.

Ölçme (Measuring)

Measure-Object komutu collection içerisindeki her obje tipi ile çalışır. Komut default olarak collection içerisindeki objelerin sayısını döndürür ve sayı içeren measurement objesini oluşturur.

Komut Measure kısalması ile de kullanılabilir. Measue-object komutu –property parametresi ile sadece bir parametre kabul eder. Bu property’nin numerik bir değer içermesi gerekir.

Belirlenen property için –Sum, -Average, -Minimum, -Maximum gibi hesaplamalar yapan  parametreler kullanılabilir.

Örneğin,

Ortalama Process’lere ait ortama CPU kullanımı için aşağıdaki komut kullanılabilir.

image004

Maksimum CPU kullanımı aşağıdaki komut ile görüntülenebilir.

image005

Defaultta measure komutu herhangi bir parametre kullanımazsa sadece toplam sayı değerini döndürür.

image006

 

Temel olarak Sort ve measure komutları ve özellikleri bu şekilde.

Genelde powershell kullanarak objelerin sayı değerleri ile işlemler yaparken Measure komutları kullanılabilir.

Örneğin html için tasarlanan bir dashboard için bu measure komutu ve parametrelerinden faydalanılabilir.

Bir sonraki makalede görüşmek üzere.

Kaynak : Microsoft Coursaware Library , DMOC

Fırat

Leave a Reply