Windows Powershell – Bölüm 4 – Converting Objects

By | 11 December 2016

ConvertTo ve Export komutları

İlk üç bölümde aşağıdaki konulardan bahsetmiştim. Bu bölümde de ConvertTo ve Export komutlarını anlatacağım.

Bölüm 1 – Pipeline Nedir?

Bölüm 2 – Sorting and Measuring

Bölüm 3 – Select Object , Hash Table, Formatting

Powershell pipeline objelerini sunum için başka data formlarına dönüştürme yeteneğine sahiptir. Örneğin objelerin collection’ı bir HTML page’e, CSV formatına yada XML formatına dönüştürülebilir.

Powershel dönüşüm için iki önemli kelimeyi kullanır:

1-      ConvertTo

Objeleri pipeline’dan input olarak kabul eder ve output olarak convert edilmiş datayı sunar. Yani data powershell’in içerisinde kalır. Ardından istenildiği taktirde aşağıdaki komutta olduğu gibi data dışarı alınabilir.

image001

2-      Export

Export komutu kullanıldığında iki işlem aynı anda gerçekleşir. Bunlardan ilkinde data istenilen formata dönüştürülür, ikincisinde de data powershell dışında bir birime (external storage yada disk üzerinde bir dosya) yazılır.

image002

Export komutu temel olarak ConvertTo ve Out-File komutlarının birleşmi gibidir. İkisinin yaptığı işi yapar.

Export komutu kullanıldığı zaman powershell çıktı olarak birşey üretmez.

Her iki komut için ortak nokta datanın CSV,HTML,XML gibi farklı bir forma dönmesidir. Bu dönüşümün ardından data artık obje olarak saklanmaz. Dönüştürülen formda sunulur.

Powershell üzerinde objeler başka data formlarına dönüştürüldükleri zaman, dönüştürülen datanın manipülasyonu da zorlaşır. Yani dönüştürülen data üzerinde sort,select,measure ve benzeki komutlar çalışmaz.

ConvertTo ve Export komutları kullanılarak dataların hangi formlara dönüştürebileceği aşağıdaki komut ile öğrenilebilir.

Get-Command -Verb ConvertTo

image003

 

Get-Command -Verb Export

image004

 

Out-File vs ConvertTo,Export

Out-File, ConvertTo ve Export komutlarından farklıdır. Out-File ile powershell üzerinde komut çalıştırıldığında görüntülenecek çıktı capture edilip dosya’ya aktarılır. Burada herhangi bir data dönüşümü söz konusu değildir.

Out-File ile kullanılabilecek çeşitli parametreler de vardır. Bunlar dosya ismini belirleme,varolan dosyanın önüne içerik koyma,karakter encoding’ini belirleme vb işlemlerdir.

Out-File datayı shell dışına çıkarmada kullanılan en kolay yöntemdir. Genelde bilgi amaçlı kullanılır. Output edilen datanın manipülasyonu yada sort,select,measure gibi komutların kullanılması zor ve kullanışsızdır.

Out-File kendi başına herhangi bir çıktı üretmez. Yani komut çalıştırıldığında powershell ekranına herhangi bir çıktı yansımaz.

Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.

Kaynak : Microsoft DMOC

Fırat

Leave a Reply