Tag Archives: SCSM 2012 R2 Powershell

SCSM 2012 R2 With Powershell – Enumerations – Part 3

By | 13 January 2016

Service manager mimarisinde formlar üzerlerinde bir çok dropdown listeleri barındırırlar. Bu listeler list öğeleri denilen yapılara bağlıdır. List öğeleri üzerlerinde birden fazla değeri parent/child ilişkisi ile barındırırlar. List öğelerinin barındırdığı değerler EnumerationValues olarak bilinir

SCSM 2012 R2 With Powershell – Relationships – Part 2

By | 13 January 2016

Bir önceki bölümde powershell ile scsm class ve objelerini yönetmeyi anlatmıştım. Bu bölümde de SCSM üzerinde Relationship mantığından bahsedeceğim ve powershell ile relationship class’ları nasıl yöneteceğinizi aktaracağım. Örneğin herhangi bir olay kaydını ele alalım. Olay kaydı System.WorkItem.Incident class’ına ait. Bu class’a ait attribute’ları üzerinde barındırıyor. Tabi System.WorkItem Class’ından ve System.WorkItem.TroubleTicket Class’ından miras olarak gelen attribute’lara… Read More »