Tag Archives: Temel Powershell eğitimi

Windows Powershell – Bölüm 2 – Sorting and Measuring

By | 08 December 2016

Powershell serisine pipeline nedir ile başlamıştık. İlgili makaleye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Bölüm 1 Bu bölümde sort ve measure komutları ile devam edeceğim. Bazı powershell komutları çıktılarını belirli bir sırada verirler. Bu genelde name property’sine göre alfabetik olarak sıralamadır. (Get-Process, Get-Service) Bazıları ise çıktılarını zamana göre sıralarlar. (Get-Eventlog)