Tag Archives: windows container nic teaming

Windows Container – Port mapping

By | 10 December 2017

Default olarak container networklerindeki NAT modu izole edilmiş bir moddur. Yani dış dünyadan bu network’e erişim sınırlıdır. Eğer içeride dışarıdan erişilmesini istediğiniz bileşenler var ise port mapping yaparak içeride bulunan endpointlerinizi dışarıya yayınlayabilirsiniz. Bu port mapping işlemi ile container host üzerinde bulunan interfacedeki port ile container’ın hizmet ettiği port eşleştirilir. Eğer Nat networkü içerisinde 80… Read More »